The National Innovation Day

  

ทางเราได้รับเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมชาติ (สนช.) ให้เข้าร่วมเสวนา
พิเศษหัวข้อ“นวัตกรรมนำการตลาด” ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมเป็น
อันดับหนึ่ง(คัดเลือกจาก 93 ประเทศทั่วโลก) ในความเป็นผู้นำด้านการนำเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได้มาตรฐานระดับโลก
ซ้ายไปขวา : คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ (นสพ.ฐานเศรษฐกิจ), คุณมกร เชาวน์วาณิชย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด), ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ (ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ), ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (ที่ปรึกษานวัตกรรม “ไซรัปกล้วยน้ำหว้า”), คุณปวริศ ทรงวิรัตน์ (ผจก.ฝ่ายการตลาด บ.ริชชี่ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด),
ดร.มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์ (ประธานบริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอนดักท์ จำกัด และบริษัทในเครือ PG&P GROUP)
   
        
       

   
บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  302 ถนนศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. (02) 934-5800, (02) 934-7833-7, (02) 934-4824-7,   Fax. (02) 934-7848  (Office), (02) 934-7847 (sale)
© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.