มอบสิทธิการผลิต “กล้วยสกัด”

  

สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดย รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
มอบสิทธิการผลิต Bfex (Banana Fruc-tose Extract) ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้
ชื่อบริษัท Be Natural Co.,Ltd ให้ กับ ดร.มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์
และบริษัทในเครือ PG&P GROUP
   
        
       

   
บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  302 ถนนศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. (02) 934-5800, (02) 934-7833-7, (02) 934-4824-7,   Fax. (02) 934-7848  (Office), (02) 934-7847 (sale)
© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.