บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  302 ถนนศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. (02) 934-5800, (02) 934-7833-7, (02) 934-4824-7,   Fax. (02) 934-7848  (Office), (02) 934-7847 (sale)
© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.

ข้อมูลส่วนตัว
อีเมลล์
 * Required
ชื่อ
 * Required
ชื่อกลาง
นามสกุล
 * Required
วันเดือนปีเกิด
 (พ.ศ.) * Required
ข้อมูลที่อยู่
เลขที่/ถนน
 * Required
แขวง/ตำบล
 * Required
เขต/อำเภอ
 * Required
จังหวัด
 * Required
หรือโปรดระบุ
ประเทศ
* Required
รหัสไปรษณีย์
 * Required
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ (บ้าน)
 * Required
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่)
* Required
โทรสาร (บ้าน)
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
โทรสาร (ที่ทำงาน)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ
สินค้าที่ใช้อยู่
กำหนด id
 * Required
กำหนดรหัสผ่าน
 * Required
เป็นสมาชิก
ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกกรุณากรอกข้อมูลสำหรับสมัครสมาชิกใหม่
หมายเลขบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ  * Required
ผู้แนะนำ    มีผู้แนะนำ     ไม่มีผู้แนะนำ
ข้อมูลผู้แนะนำ
ชื่อ-สกุล ผู้แนะนำ -
ศูนย์ธุรกิจ
รหัสผู้แนะนำ
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร 
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ผู้ได้รับมรดก
ชื่อ
นามสกุล
มีความสัมพันธ์เป็น
รหัสยืนยัน พิมพ์ผลลัพธ์ที่คุณเห็นในภาพ Click to reload image
ข้าพเจ้ายอมรับการสมัครเป็นสมาชิกอิสระกับ บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของบริษัทฯ ทุกประการและจะไม่อวดอ้างสรรพคุณถึงผลในการรักษาบำบัด บรรเทาใดๆ ทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์ บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับบนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม (การยกเลิกการเป็นผู้ร่วมธุรกิจอิสระจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งมายังบริษัทฯ)  
ยอมรับ

   
บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  302 ถนนศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. (02) 934-5800, (02) 934-7833-7, (02) 934-4824-7,   Fax. (02) 934-7848  (Office), (02) 934-7847 (sale)
© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.